Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2018/13177 Esas, 2019/2880 Karar

Nafaka yükümlülüğü doğmadan yapılan ödemeler nafaka borcundan mahsup edilemez.

Yol Tarifi