Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2014/15060 Esas, 2014/18915 Karar

Haciz devam ederken aynı mal üzerine tekrar haciz istenmesi, daha önceki hacizden vazgeçme anlamına gelir. Düşmüş hacze dayalı kıymet takdiri esas alınarak ihalenin yapılması usulsüzdür.

Yol Tarifi