İCRA VE İFLAS HUKUKU

 • Belgeye dayanmayan yahut çek, senet veya sözleşmeye dayanan alacakların tahsili bakımından icra takiplerinin hazırlanması,
 • Rehnin paraya çevrilmesi yoluyla icra takibi, 
 • Mahkeme kararına dayalı icra takiplerinin hazırlanması, 
 • Haciz ve satış işlemleri, 
 • İhtiyati haciz işlemleri,
 • İcra memurunu şikayet davaları, 
 • Nafaka alacaklarının tahsili,
 • Usulsüz tebligat nedeniyle icra takibinin iptali,
 • İmzaya borca yahut faize itirazların sunulması,
 • İcranın geri bırakılması, 
 • İtirazın kaldırılması ve iptali davalarında hukuki yardım ve hizmet verilmektedir.
 

Yol Tarifi