İŞ HUKUKU

  • İşe iade davaları,
  • İş sözleşmelerinin hazırlanması,
  • Haklı nedenlerle feshi, 
  • Tahsil edilemeyen ücret alacağı,  kıdem ve ihbar tazminatı alacağı, kullanılmayan yıllık izin ücreti alacağı, fazla mesai ücreti alacağı, asgari geçim indirimi alacağı, ayrımcılık tazminatı alacağı, kötü niyet tazminatı alacağı, manevi tazminat alacağı,  
  • Sigortaya bildirilmeyen hizmetin tespiti için açılacak davalarda ve arabuluculuk görüşmelerinde bilfiil hukuki yardım ve hizmet verilmektedir.
 

Yol Tarifi