MİRAS HUKUKU

  • Veraset ilamlarının çıkarılması, 
  • Saklı miras payı ve tenkis davası, 
  • Ölüme bağlı tasarrufların iptali davası, 
  • Reddi miras davası, 
  • Mirastan mal kaçırma ve muris muvazaası davaları, 
  • Vasiyetname hazırlanması, vasiyetnamenin iptali, 
  • Mirasın yasal paylaşımı konularında hukuki yardım ve hizmet verilmektedir.
 

Yol Tarifi