MEDENİ HUKUK

Kişiler Hukuku: Gerçek ve tüzel kişileri kapsamaktadır. Gerçek kişilerde, kişiliğin kazanılması, hak ve fiil ehliyeti, kişilik hakkı ve korunması, hısımlık, ad, yerleşim yeri, kişiliğin sona ermesi ve kişisel durum kütükleri düzenlenmiştir. Tüzel kişilerde ise, tüzel kişiliğe ilişkin genel esaslar ve özel düzenlemeler içermektedir.

Aile Hukuku: Aile kavramını ve bu kapsamda nişanlanma, evlenme, boşanma, velayet, nesep gibi konuları inceleyen hukuk dalıdır.

Miras Hukuku: Bireyin ölümünden sonra murisin mallarının, alacaklarının ve borçlarının durumunu inceleyen hukuk dalıdır.

Eşya Hukuku: Gerçek kişilerin taşınır ve taşınmaz malları ile kurduğu bağı düzenlemektedir. Zilyetlik, tapu sicili, ayni hak, mülkiyet, rehin, ipotek gibi konuları kapsamaktadır.

Borçlar Hukuku: Alacaklı ve borçlunun borç ilişkisini yasal olarak ele alan ve her iki tarafın haklarını belirleyen/sınırlayan hukuk dalıdır.

Yol Tarifi