BORÇLAR HUKUKU

  • Alacak davaları, 
  • Alacağın temliki, borcun nakli 
  • Maddi ve manevi tazminat davaları, 
  • Haksız fiillerden doğan maddi ve manevi zararların tazminine ilişkin davalar,
  • Sözleşmelerin hazırlanması, tadili ve sonlandırılmasına ilişkin işlemler, 
  • Muvazaalı akitlerden doğan dava ve işlemler, 
  • Sebepsiz zenginleşmeden doğan dava ve işlemler,
  • Hile yanıltma korkutma ve gabin nedeniyle iptale tabi sözleşmelerden doğan davalar, 
  • Sözleşmelerin ifası geçerliliği ve itfasına ilişkin işlemlerde hukuki yardım ve hizmet verilmektedir.
 

Yol Tarifi