İNŞAAT HUKUKU

  • Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri hazırlanması, Kat mülkiyetinden kaynaklı ihtilafların çözümlenmesi için dava açılması ve davaların takip edilerek neticelendirilmesi.
  • Muvazaalı tapu devri işlemlerinin iptali için dava açılması ve davaların takip edilerek neticelendirilmesi.
  • Tapu kaydının iptali ve tescil talepli gayrımenkul davalarının açılması ve davaların takip edilerek neticelendirilmesi.
  • Tapu sicil ve kadastro müdürlükleri ve belediyeler nezdinde tapu ve imar durumu araştırmalarını müvekkillerimiz adına yürütmekte ve detaylı tapu raporları hazırlanmaktadır.
 

Yol Tarifi