CEZA HUKUKU

  • Soruşturma aşamasında delillerin araştırılması ve toplanması, 
  • Tutuklama kararına ve tutukluluk halinin devamı kararlarına karşı itirazların sunulması, 
  • Uzlaştırma görüşmelerinin yapılması ve ardından mahkeme aşamasında duruşmalara bilfiil katılım sağlanarak sözlü ve yazılı savunmaların hazırlanması,
  • İstinaf ve temyiz başvurularının yapılması ve takibi işlemlerinde hukuki yardım ve hizmet verilmektedir.
 

Yol Tarifi